FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.08.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Přijaté transfery
11 310 990 Kč
Daňové příjmy
4 605 000 Kč
Nedaňové příjmy
967 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Průmyslová a ostatní odvětví
20 692 990 Kč
Služby pro obyvatelstvo
5 260 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 513 155 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
650 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
78 845 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
8 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
20 692 990 Kč
Služby pro obyvatelstvo
5 260 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 513 155 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
650 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
78 845 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
8 000 Kč