FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
Přijaté transfery
6 012 613 Kč
Daňové příjmy
4 752 359 Kč
Nedaňové příjmy
1 680 569 Kč
Kapitálové příjmy
25 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
Průmyslová a ostatní odvětví
8 639 925 Kč
Služby pro obyvatelstvo
2 842 828 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
2 676 475 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
1 348 313 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
75 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
8 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
8 639 925 Kč
Služby pro obyvatelstvo
2 842 828 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
2 676 475 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
1 348 313 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
75 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
8 000 Kč