FINANČNÍ UKAZATELE 2021 (k 30.04.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2021
1
Daňové příjmy
5 674 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
890 000 Kč
4
Přijaté transfery
116 846 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2021
3
Služby pro obyvatelstvo
2 540 946 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 928 900 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 617 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
470 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
114 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
10 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 540 946 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 928 900 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 617 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
470 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
114 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
10 000 Kč