FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 30.09.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
5 434 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
878 000 Kč
4
Přijaté transfery
133 887 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
5 185 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 710 887 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 582 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 090 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
70 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
8 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
5 185 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 710 887 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 582 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 090 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
70 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
8 000 Kč