FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 31.08.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
5 434 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
878 000 Kč
4
Přijaté transfery
103 887 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
5 789 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 539 887 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 509 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
700 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
70 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
8 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
5 789 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 539 887 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 509 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
700 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
70 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
8 000 Kč