FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
4
Přijaté transfery
6 012 613 Kč
1
Daňové příjmy
4 752 359 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 680 569 Kč
3
Kapitálové příjmy
25 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
2
Průmyslová a ostatní odvětví
8 639 925 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 842 828 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 676 475 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 348 313 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
75 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
8 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
8 639 925 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 842 828 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 676 475 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 348 313 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
75 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
8 000 Kč