FINANČNÍ UKAZATELE 2014
Odkud plynou největší příjmy v roce 2014
2
Nedaňové příjmy
6 400 069 Kč
1
Daňové příjmy
4 592 622 Kč
4
Přijaté transfery
883 378 Kč
3
Kapitálové příjmy
9 819 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2014
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 367 832 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 266 030 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 549 090 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 504 911 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
192 025 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
6 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 367 832 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 266 030 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 549 090 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 504 911 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
192 025 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
6 000 Kč