FINANČNÍ UKAZATELE 2015
Odkud plynou největší příjmy v roce 2015
1
Daňové příjmy
4 567 102 Kč
2
Nedaňové příjmy
3 628 577 Kč
4
Přijaté transfery
875 836 Kč
3
Kapitálové příjmy
37 950 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2015
3
Služby pro obyvatelstvo
5 308 986 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 711 324 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 648 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 526 156 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
500 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
5 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
5 308 986 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 711 324 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 648 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 526 156 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
500 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
5 000 Kč