FINANČNÍ UKAZATELE 2017
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
4
Přijaté transfery
11 432 563 Kč
1
Daňové příjmy
5 387 279 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 032 937 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
2
Průmyslová a ostatní odvětví
24 136 882 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 498 163 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 767 138 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
683 750 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
78 845 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
8 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
24 136 882 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 498 163 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 767 138 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
683 750 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
78 845 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
8 000 Kč