FINANČNÍ UKAZATELE 2018
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
5 428 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
878 000 Kč
4
Přijaté transfery
518 585 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
5 658 698 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 910 218 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 443 791 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
933 878 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
70 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
8 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
5 658 698 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 910 218 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 443 791 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
933 878 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
70 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
8 000 Kč