FINANČNÍ UKAZATELE 2019 (k 31.03.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2019
1
Daňové příjmy
5 895 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
654 000 Kč
4
Přijaté transfery
90 800 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2019
3
Služby pro obyvatelstvo
2 498 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 041 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 653 800 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
340 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
99 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
8 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 498 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 041 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 653 800 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
340 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
99 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
8 000 Kč