FINANČNÍ UKAZATELE 2014 - 2019
PŘÍJMY ROZPOČET
64 783 058 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
60 683 000 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
94 %
VÝDAJE ROZPOČET
87 013 058 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
55 489 393 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
64 %
SALDO ROZPOČET
-22 230 000 Kč
SALDO SKUTEČNOST
5 193 608 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU